Menu
Obec Velká Lhota
Velká Lhota

Komunitní centrum U Pavlů

Logo EU

Komunitní centrum U Pavlů

  • Název projektu: Komunitní centrum U Pavlů
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012041

Na projekt "Komunitní centrum u Pavlů" je poskytována finanční podpora z EU.

Stručný popis cílů projektu:

Projekt je cíleně zaměřen na specifický cíl výzvy č. 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“. Cílem projektu je rozvoj komunitního centra U Pavlů, a to provedením stavebních prací spočívajících v rekonstrukci staré nevyhovující střešní krytiny budovy č.p. 96. Dojde tak k zajištění tak bezproblémového a důstojného chodu komunitního centra s potenciálem rozšíření využití tohoto víceúčelového zařízení. Výsledkem by tak měla být pravidelná tematická setkávání obyvatel komunity např. pro řešení identifikovaných běžných sousedských a životních problémů s důrazem na mezigenerační provázanost, pravidelné realizace volnočasových aktivit, zájmových akcí plynoucí z místních tradic, zvyků, a to v budově, která, po vhodné revitalizaci části objektu, zajistí přístupnost, vyhovující podmínky a klima pro pobyt všech členů komunity. 

Obec Velká Lhota
nahoru