Menu
Obec Velká Lhota
Velká Lhota

Znak obce

V květnu 2012 byl na jednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schválen znak obce Velká Lhota. Autorem návrhu je Jan Tejkal.

Znak obce Velká Lhota

Znak je odbornou heraldickou terminologií blasonován neboli slovně popsán následně: V červeno-zeleně polceném štítě pod stříbrnou hlavou oddělenou trojvrším kosmo položená sekera-širočina šikmo podložená motykou, obojí stříbrné na zlatých násadách a provázené čtyřmi (1, 2, 1) stříbrnými kříži.

Vlajka obce představuje zjednodušenou podobu znakové figurální kompozice a odbornou vexilologickou terminologií se popisuje takto: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červeno-zeleně polcený a bílý, v poměru 1 : 6 : 1. V polceném pruhu kosmo sekera-širočina šikmo podložená motykou, obojí bílé na žlutých násadách a provázené čtyřmi (1, 2, 1) bílými kříži. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Obec Velká Lhota disponovala v minulosti vlastní pečetí s obrazovým obsahem. V kruhovém pečetním poli spatřujeme kosmo položenou sekeru – širočinu – podloženou šikmo motykou, přičemž tato základní figurální kompozice je doplněna čtyřmi malými čtyřhrotými hvězdami. Symbolika této pečeti se zdá být zřejmá: Jedná se nejspíše o reflexi polohy obce či jejích jednotlivých částí na vysekané a obdělávané části někdejšího lesa.

Znak obce vychází v maximální možné míře z doloženého obrazu historické pečeti obce, když obsahuje obecné figury  sekery a motyky. Vzhledem ke skutečnosti, že dvě sousední obce – Malá Bystřice a Valašská Bystřice – měly v minulosti pečeti se shodným obrazem a v současnosti také již disponují schválenými a udělenými znaky, kde se motiv zkřížených seker či sekery překřížené motykou, nebo motiv čtyř čtyřhrotých hvězd rovněž objevuje, jsou čtyřhroté hvězdy ve znaku obce Velká Lhota upraveny do podoby řeckých křížů, jež zřetelně připomínají místní významnou památku – dřevěný toleranční kostel.

Kromě figur převzatých doslovně či v upravené podobě z pečeti obce počítá znak rovněž s heroldskou figurou polcení štítu, která vyjadřuje integraci dvou místních částí do jedné samosprávné obce, a s heroldskou figurou hlavy štítu oddělené trojvrším připomínající polohu obce v horské oblasti.

Znak obsahuje čtyři heraldické tinktury – dvě barvy, červenou a zelenou, a dva kovy, stříbro a zlato, které se zobrazují jako bílá a žlutá barva. Kombinace stříbrné a červené tinktury připomíná šachování moravské orlice a vyjadřuje tedy historickou moravskou zemskou příslušnost obce, zatímco zelená barva odkazuje na polohu obce v horském regionu Vsetínských vrchů.

Znak a vlajka byly obci schváleny rozhodnutím Předsedkyně Poslanecké sněmovny číslo 33 ze dne 18.5.2012: http://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/c57cbb92-88c1-4392-95f5-eba69778a78e

Obec Velká Lhota
nahoru