Menu
Obec Velká Lhota
Velká Lhota

GDPR

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Informace obce o zpracování osobních údajů:

Obec Velká Lhota jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Obec Velká Lhota
nahoru