Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Anketa

Těšíte se na jaro?

Celkem hlasů:
1586
Hlasování začalo:
1. 12. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Svátek

Svátek má Patrik

 

planujvylety.cz

 

Obsah

ŽIVOTNÍ SITUACE

« Zpět na Strom životních situací

Dodání poštovních zásilek fyzickým osobám

3. Pojmenování (název) životní situace

Dodání poštovních zásilek fyzickým osobám

4. Základní informace k životní situaci

Dodáním poštovní zásilky se rozumí:

 • její doručení v místě uvedeném na zásilce jako poštovní adresa:
 • do domovní schránky, označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta (platí pro Obyčejné zásilky), nebo
 • adresátovi, příp. jiné vhodné fyzické osobě starší 15 let (náhradnímu příjemci), zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá (platí pro Obyčejné zásilky velkých rozměrů a zásilky, jejichž převzetí se stvrzuje, s výjimkou zásilek určených do vlastních rukou nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta),
 • její vydání u přepážky pošty adresátovi nebo jeho zmocněnci, zákonnému zástupci nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta, příp. druhému z manželů / registrovaných partnerů, v případě, že zásilka nemohla být doručena poštovním doručovatelem v místě určeném v poštovní adrese (platí pro Obyčejné zásilky velkých rozměrů a zásilky, jejichž převzetí se stvrzuje).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

 • odesílatel - zásilka je dodána dle dispozic jím zvolených,
 • adresát,
 • náhradní příjemce starší 15 let, pokud ho adresát nebo odesílatel nevyloučil,
 • zmocněnec adresáta, zákonný zástupce adresáta, zmocněnec zákonného zástupce adresáta, příp. druhý z manželů / registrovaných partnerů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obyčejná zásilka se doručuje vložením do domovní schránky adresáta. Domovní schránka musí být označena jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta.
Zásilka, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která není určena do vlastních rukou adresáta nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta, se doručuje v bytě adresáta, a to adresátovi nebo jiné vhodné osobě, která se zde zdržuje a které je nejméně 15 let, příp. náhradnímu příjemci mimo byt adresáta. Příjemce musí stvrdit převzetí zásilky svým podpisem a uhradit případné váznoucí částky.
Zásilka, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je označena poznámkou "Do vlastních rukou" nebo nálepkou "Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci", se může kromě adresáta doručit i zmocněnci nebo zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta, který se prokáže:
Adresát:
 • svým platným osobním dokladem.
Zmocněnec, zmocněnec zákonného zástupce:
 • svým platným osobním dokladem a průkazem příjemce vydaným poštou,
 • svým platným osobním dokladem a plnou mocí s ověřovací doložkou notáře, obecního úřadu apod.
Zákonný zástupce adresáta mladšího 15 let nebo osoby, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním:
 • svým platným osobním dokladem, pokud je v něm dítě uvedeno,
 • svým platným osobním dokladem a průkazem příjemce,
 • svým platným osobním dokladem a rodným listem dítěte, příp. jeho ověřenou kopií,
 • svým platným osobním dokladem a jednorázovým písemným prohlášením zákonného zástupce, které odevzdá doručovateli / poště,
 • opatrovník - svým platným osobním dokladem a pravomocným rozhodnutím soudu, příp. jeho ověřenou kopií.
Jestliže adresát vyloučil náhradní doručování, může zmocnit jinou fyzickou osobu starší 15 let v témže bytě nebo provozovně, aby za něho v případě nezastižení přijímala od doručovatele zásilky. Písemné zmocnění se souhlasem zmocněné osoby předá poště. Zmocněnec se v tomto případě prokazuje pouze svým platným osobním dokladem.
Zásilka, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta, se doručí pouze adresátovi, který se prokáže svým platným osobním dokladem.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky poštovním doručovatelem úspěšný, dostavte se na poštu, uvedenou v písemné Výzvě, kterou doručovatel vhodil do vaší domovní schránky.
Obyčejnou zásilku Česká pošta, s.p., vydá:
 • fyzické osobě, která předloží Výzvu, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale prokáže platným osobním dokladem, že je adresátem, nebo
 • fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, ale prokáže, že je manželem / manželkou, registrovaným partnerem / partnerkou, zmocněncem adresáta (držitel průkazu příjemce nebo ověřené plné moci), zákonným zástupcem adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta, a prokáže se osobním dokladem.
Zásilku, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která není určena do vlastních rukou adresáta nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta, vydá pošta:
 • adresátovi, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, a prokáže se osobním dokladem, nebo
 • fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněncem adresáta (držitel průkazu příjemce nebo ověřené plné moci), zákonným zástupcem adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta, nebo
 • druhému z manželů / registrovaných partnerů, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, pokud předloží osobní doklad, ve kterém je druhý z manželů / registrovaných partnerů, který je adresátem, uveden.
Zásilku, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je určena do vlastních rukou adresáta nebo která je označena poznámkou nebo nálepkou "Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci", vydá pošta:
 • adresátovi, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, a prokáže se osobním dokladem, nebo
 • fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněncem adresáta (držitel průkazu příjemce nebo ověřené plné moci), zákonným zástupcem adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta.
Zásilku, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta, pošta vydá adresátovi, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, a prokáže se osobním dokladem.
Podmínkou vydání uložených zásilek je, že příjemce uhradí případné váznoucí částky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto situaci nelze řešit na žádném jiném úřadu, pouze na pobočkách České pošty, s.p.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na poště předložte:

- Jste-li adresátem:

 • osobní doklad:
 • jste-li občan České republiky - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice,
 • jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí,
 • Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky (není povinna),
 • u zásilek na dobírku stanovenou peněžní částku.
- Jste-li zmocněncem adresáta nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta:
 • osobní doklad:
 • jste-li občan České republiky - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice,
 • jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí,
 • průkaz příjemce nebo ověřenou plnou moc,
 • Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky (není povinna),
 • u zásilek na dobírku stanovenou peněžní částku.
- Jste-li zákonný zástupce adresáta mladšího 15 let nebo osoby, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním:
 • osobní doklad:
 • jste-li občan České republiky - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice,
 • jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí,
 • a průkaz příjemce (je-li v něm dítě nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním, uvedena),
 • rodný list dítěte,
 • nebo pravomocné rozhodnutí soudu.
- Jste-li druhým z manželů / registrovaných partnerů:
 • osobní doklad:
 • jste-li občan České republiky - občanský průkaz, ve kterém je druhý z manželů / registrovaných partnerů, který je adresátem, uveden,
 • jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí, ve kterých je druhý z manželů / registrovaných partnerů, který je adresátem, uveden.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě, že adresátem zásilky je osoba mladší 15 let nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním, se předkládá prohlášení fyzické osoby, že je oprávněná jako zákonný zástupce (rodič, opatrovník) za adresáta převzít zásilku.
Pro prohlášení učiněné zákonným zástupcem lze použít tiskopis "Prohlášení zákonného zástupce", který je k dispozici na všech poštách nebo na internetových stránkách České pošty, s.p.
Tiskopis pošty může být nahrazen písemným prohlášením, které obsahuje stejné náležitosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za dodání zásilky adresát neplatí; při dodání pošta vybírá pouze:
 • peněžní částku stanovenou odesílatelem v případě zásilky na dobírku nebo
 • doplatné v případě, že odesílatel při podání vložením do poštovní schránky neuhradil cenu, nebo pokud ji uhradil jen zčásti; doplatné činí 5 Kč + chybějící část ceny služby,
 • doplatné v případě doslání vnitrostátních balíkových zásilek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku lze vyzvednout u poštovní přepážky jen ve lhůtě, která je adresátovi oznámena.
Tuto lhůtu lze na žádost adresáta prodloužit na jeden měsíc, ovšem jen u některých poštovních zásilek (nikoliv u poukázaných peněžních částek) a jen tehdy, pokud to odesílatel nevyloučil.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zmocněnci, zákonní zástupci, sousedé adresáta nebo jiné vhodné osoby starší 15 let v místě určeném v poštovní adrese, pokud je adresát jako náhradní příjemce nevyloučil, příp. druhý z manželů / registrovaných partnerů, je-li uložená zásilka vydávána na poště.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro příjem níže uvedených žádostí a příp. dotazů můžete využít e-mailovou adresu: info@cpost.cz.

Prostřednictvím online aplikace "Změna doručení Online" může adresát (příp. zmocněnec adresáta, zákonný zástupce adresáta nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta) způsobem stanoveným podnikem a u vybraných služeb uplatnit jednu či více dispozic, určujících okruh oprávněných příjemců nebo místo a termín dodání zásilky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.02.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.